Компанията

Научете повече за ФМИ

Фасилити Мениджмънт Институт е българска компания, която беше създадена през 2008 година. Тя предлага консултантски услуги, ноу-хау трансфер и обучение в областта на фасилити мениджмънта.

Фирмата разполага със значителен собствен експертен потенциал, локален и международен опит и ноу-хау, както и мрежа от български и чуждестранни консултанти.

Услугите, които предлага фирмата са приложими за целия цикъл на инвестиционния процес: проектиране, изграждане и експлоатация на корпоративни сгради, центрове и паркове.

Нашите знания, опит и ноу-хау имат за цел да помогнат на средносрочните и дългосрочните инвеститори да реализират значителни икономии във фазата на експлоатацията на своите недвижими имоти, благодарение на прилагане на ефективни решения в техническата, инфраструктурната и икономическата области на фасилити мениджмънта.

Ние помагаме и на стартиращи фасилити мениджмънт компании да структурират своя бизнес и услуги, да обучат своя персонал, да изградят своя имидж. Ние помагаме на действащи фасилити мениджмънт компании да оптимизират своя бизнес, да подобрят качеството и обхвата на своите услуги.

Ние участваме в различни по форма и обхват обучение в областта на фасилити мениджмънта: магистърски програми, квалификационни курсове, майсторски класове, корпоративни обучения и т. н.

Основател и управител на фирма Фасилити Мениджмънт Институт е инж. Тошо Киров

Управител

Научете повече за Тошо Киров

Услуги

ЗНАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Фасилити Мениджмънт Институт разполага с експертен потенциал, както и с широка мрежа от партньори и контрагенти. За нас е важно да подчертаем, че при работа с нас конфиденциалността е гарантирана.

Ние предлагаме решения и партньорство в следните области:

Консултантски услуги

Управленско консултиране на фасилити мениджмънт компании.

Консултантски фасилити мениджмънт услуги във фазата на проектиране и изграждане на сгради и комплекси.

Консултантски услуги в областта на пропърти и фасилити мениджмънта за действащи обекти.

Обучение & Образование

Обучение на смесени и корпоративни екипи в сферата на фасилити мениджмънта.

Университетско обучение в бакалавърски и магистърски програми.

Работа по проекти

Участие в български и международни проекти.

Проекти

Работа по български и международни проекти

Референции

Повече за нашата работа

Фасилити Мениджмънт Институт работи с многобройни български и чуждестранни клиенти и партньори от различни сфери на бизнеса с недвижими имоти: инвеститори, строителни компании, пропърти и фасилити мениджмънт фирми, подизпълнители в сферата на фасилити мениджмънта, университети, издателства, обучаващи компании, неправителствени организации, държавни институции и т. н.

Ние нямаме практика да споменаваме имената на нашите клиенти и партньори.

Ние разчитаме на това, че известността, компетентността и коректността на нашата компания е достатъчна референция сама по себе си. Разчитаме, разбира се и на това, че нашите доволни клиенти и партньори сами ще свършат останалото за утвърждаване на нашето добро име, разказвайки по собствена инициатива за качеството на предоставяните от нас услуги.

Контакти

Свържете се с нас

ЛОКАЦИЯ

София 1407, България,
бул. Вапцаров 55, Експо 2000

ПОЗВЪНЕТЕ НИ

Тел.
+359 2 9 62 13 84
Факс.
+359 2 9 62 13 86
Мобилен CEO
+359 886 048804
Мобилен CFO
+359 888 358263

ИЗПРАТЕТЕ
НИ И-МЕЙЛ

Офис
office@fm-institute.com
Езици за комуникация
български, английски, немски, гръцки, руски